80% informacija mi dobijamo od sagovornika putem neverbalne komunikacije.

Ali, čak i pri tome, ponekad ne možemo da shvatimo šta osoba pokušava nam da kaže kada, recimo, desnom rukom česka levo koleno, ili sve vreme, tokom razgovora, gleda gore.


Odlučili smo da je vreme da otkrijemo tajne govora tela, i predlažemo vam da naučite neverbalne znakove u komunikaciji sa ljudima.