Pornhub nudi studentima stipendiju od 25.000 dolara

Najpoznatija stranica za pornografiju Pornhub objavila je konkurs u okviru kojeg traži studente za istraživanje ljudske seksualnosti u najširem smislu.

Pornhub nudi stipendiju od 25.000 dolara kojom će finansirati kvalitetne akademske radove, a novac će dodijeliti univerzitetima za projekte koje će provoditi isključivo studenti.


Otkako je sajt pokrenuo stranicu Sexual wellnes Center početkom 2017, objavljeno je na stotine članaka koje su napisali ljekari, savjetnici i voditelji u zajednicama, a svaki autor je stručnjak u svojoj grani koja se bavi nekom vrstom seksualnog zdravlja. Teme su vezane za sve od bioloških do društvenih komponenti seksualnog života, pod vodstvom doktora Lorija Betitoa, koji je Porhubov dežurni specijalista iz kliničke psihologije.

Na stranicama se nude savjeti s holističkim pristupom, kako bi kroz pristup informacijama čitaoci postali zdraviji, sretniji i odgovorniji po pitanju seksa.

Rok za slanje prijava je 1. maj 2018, a prijave se šalju putem obrasca sa Pornhub stranice.

Dobitnici stipendije moraju da pristanu da predstave dio ili cjelokupna saznanja koje će Sexual Wellness Center objaviti u člancima na svojim stranicama.