Zoran se uredno prijavio na poziciju i poslao svoju biografiju, a nedugo zatim izašli smo na zajednički ručak sa njegovim kolegama. Momci su se opustili da proslave kraj uspešne godine, a poveli su i nas, žene i devojke, da se malo proveselimo.

Nisam izašla u provod otkad sam se porodila, i malo sam preterala sa pićem.


Noć je bila duga i vesela. Zoran je otišao u separe da nastavi da pije sa svojim kolegama i prijateljima. A ja sam u jednom trenutku osetila nečiju ruku kako klizi niz moja leđa. Kada sam se okrenula, ugledala sam načelnika Zoranovog odeljenja.

Njegov šef, Ivan, se nagnuo i nežno mi prošaputao u uvo: “Ti si veoma privlačna žena”.

Nisam znala šta da kažem. Nisam čak bila sigurna da li se šali, pa sam se samo nasmejala. Međutim, on je nastavio da šapuće: “Magda, znam da ti i Zoran imate problema sa novcem. Ja mogu da pomognem”.

NASTAVAK NA IDUCOJ STRANICI