Gusar sjedi u krčmi i pije rum, kad ga krčmar pita:

• Kako ste dobili tu drvenu nogu?

• Jednog dana sam plivao pored broda, naišao je morski pas i odgrizao mi nogu


• A kako ste dobili tu kuku na ruci?

• U napadu na jedan brod mi je odrezana.

• A kako ste dobili taj povez preko oka ?

• Gledao sam galeba kako leti i on mi se posr’o u oko.

• Pa zar se tako može izgubiti oko ?

• Ne, ali to mi je bio prvi dan sa kukom!