Rimski klub, verujući da šalje poslednju ratu za Holanđanina De Fraja, poslao novac koji nije stigao na pravu adresu