Drugo pitanje za takmičarku glasilo je:


– Da li je istina da ti je Mladen Vuletić sugerisao da se skloniš od Nikole Lakića i Marka Perovića?

– Da. Mladen mi uvek udeli neki kompliment čak me je i poljubio i naravno ukućani nisu hteli da mi veruju iako su videli. Ja nemam potrebu da lažem – rekla je Irma.

Poligraf je pokazao da je odgovor ISTINA!

TREĆE PITANJE